Revizyon Hizmetleri

Revizyon hizmetleri kapsamında şirketlerin  mali işlemlerinin, defter ve belgelerinin ticaret ve vergi hukukuna uygunluğu gözden geçirilmekte ve eksikliklerin giderilmesi için ‘’Revizyon Raporu’’ düzenlenmektedir. Revizyon dahilinde verilen hizmetlerimiz şunlardır:

•    Resmi Defter ve kayıtların kontrolü,
•    Tüm sözleşmelerin ve vergi beyannamelerinin, SSK bildirgelerinin kontrolü,
•    Satış ve Alış Faturalarının , gelir ve gider hesaplarının sondaj usulü ile kontrolü,
•    Personel bordrolarının kontrolü,
•    Müşterilerle, bankalar ve kamu kurumları ile hesap mutabakatlarının yapılması.

Revizyon Hizmetleri