İstanbul’da Mesai Saatlerine Düzenleme Getirildi

Kategori: Genel Yorumlar: 0 0

İstanbul’da Mesai Saatlerine Düzenleme Getirildi

İnsan sağlığını tehdit eden Covid-19 pandemisinde vakaların artışı sebebiyle birtakım tedbirler tekrardan hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisinin 04.11.2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, bazı sektör ve kuruluşların çalışma saatlerine düzenleme getirilmesi kararlaştırılmıştır. Düzenleme ile, mesai saati başlangıç ve bitiş saatlerinde toplu taşıma ve ulaşım yoğunluğu engellenerek vatandaşların birbirleri ile temasını en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

Getirilen düzenlemeye göre çalışma saatleri aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30,
  • Mahalli İdareler için 09:00 -16:30,
  • Sağlık Sektörü için 08:30 -16:30,
  • İlkokul – Ortaokul – Ortaöğretim kurumları için 09:00-17:00,
  • Okul Öncesi eğitim kurumları ve Kreşler için 07:00-19:00,
  • KİT’ler için 09:00 -16:30,
  • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 07:00-16:00.

Bildiride; Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtilmiştir.

Mesai saatlerini düzenleyen 4’üncü maddenin son fıkraları haricindeki sektör ve kuruluşlar nettir. 4’üncü maddenin sonunda “Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları” na yer verilmiştir. Söz konusu bölgelerde yer alan kuruluşlar ve sanayi kuruluşlarının mesai saatleri 07:00-16:00 olarak belirlenmiş olmakla birlikte sanayi kuruluşlarının hangi işletmeleri kapsadığı soru işaretidir.

Sanayi kuruluşu terimi özü itibariyle üretim yapan işletmeleri kapsamaktadır. Bu doğrultuda, sanayi sicil belgesine sahip olsun olmasın, üretim yapan her firmanın bu düzenlemeye uygun olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta üretimi daha çok hizmet içerikli olan işletmelerin de bu kapsama dahil olduğu fikrindeyim. Tereddüt yaşayan işletmelerin, risk almamak adına Valiliği arayarak durumu teyit etmesinde yarar görüyorum.

Soru işareti yaratan bir diğer durum ise mesai kapsamındaki çalışmalarıdır. Az kişi ile gerçekleştirilecek mesai çalışmalarının düzenleme kapsamında sorun teşkil etmeyeceğini düşünmekle birlikte konunun Valilik ile teyit edilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Karara T.C. İstanbul Valiliği’nin sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş