Denetim ve Danışmanlık

Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu
hükümleri çerçevesinde zorunlu DEFTERLERİNİZİ (Yevmiye defteri, Defter’i
Kebir, Envanter defteri, Damga Vergisi defteri, Yönetim Kurulu/
Müdürler Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Müzakare ve Karar defteri,
Ortaklara Pay defteri)  yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına
uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını yapıyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 • Yılbaşı açılış defter tasdiklerinin yaptırılması, 
 • Aylık bazda fatura, ödeme makbuzu,
  tahsilat makbuzu, çek, senet, banka ekstreleri vb. her türlü yasal
  belgelerinin kanunlara uygun kayıtlarının tutulması,
 • Aylık / Üç Aylık Katma Değer Vergisi
  Beyannamesi, Ba Bildirimi, Bs Bildirimi, Geçici Vergi, Özel Tüketim
  Vergisi beyan ve/veya bildirgelerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle
  Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
 • Muhtasar Beyannamelerinin ve SGK
  Bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesi ve SGK
  ‘ya bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
 • Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi
  Beyannameleri ile eklerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi
  Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
 • Yılsonu defteri yazdırarak kapanış tasdiklerini yaptırmak.

Yer almaktadır.